Αυτόματη μηχανή σήμανσης

Η VKPAK κατασκευάζει μια μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού επισήμανσης για να τοποθετεί και να ασφαλίζει αυτόματα τους περισσότερους τύπους ετικετών σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων δοχείων. Οι μηχανές σήμανσης VKPAK χρησιμοποιούν τις τελευταίες τεχνολογίες για να επιτύχουν τις υψηλότερες ταχύτητες και τις ακριβέστερες φιάλες με ετικέτα στην αγορά. Τα μηχανήματα επισήμανσης μπορούν να κυμαίνονται από σύστημα σήμανσης μανικιών υψηλής ταχύτητας έως και ετικέτες κορυφής μονής κεφαλής για σήμανση χαμηλής ταχύτητας.